probleemIgas ühiskonnas on häid, halbu ja ükskõikseid inimesi. Üürimiskontekstis võib halvemapoolseid inimesi kirjedada ükskõikse suhtumisega omanikena, seadusekuulmatute ja asotsiaalsete eluviisidega üürnikena. Samuti leidub omanikke, kellega ühenduse saamine võib tunduda sama reaalne kui võita loterii peavõit. Kuna inimesi on igasuguseid ning igaühel omamoodi suhtumine teiste vara suhtes, tuleks end enne oma kinnisvara üürile andmist või üürile võtmist kurssi viia seaduste ja reeglitega, millest mõlemad osapooled kinni peavad pidama.

Alljärgnevas artiklis arutleme sellise situatsiooni üle ning käime läbi mõned lahendused, mida arvesse võtta.

Halb üürnik

Suurimad probleemid mida üürnikud tekitavad:

 • Lärmakad peod
 • Vara lõhkumine ja rikkumine
 • Üürimakse hilinemine või mittemaksmine
 • Ebaseaduslike ainete(salaalkohol ja –tubakas, narkootilised ained) tarvitamine ja nendega kaubitsemine

Noorte inimeste puhul kujuneb peamiseks probleemiks hoolimatus teiste vara suhtes. See on tingitud kogemuse puudumisest mida saadakse vara omades. Tihtipeale arvavad inimesed, et üüri õigeaegne tasumine annab neile igasuguse immuunsuse ja õiguse käituda võõra varaga hoolimatult. Kui üürniku käitumine segab teiste elanike elu, peab omanik sellest üürniku teavitama ning kui olukord ei parane, lõpetama rendilepingu ning otsima sinna uue elaniku. Pole ühtki põhjust, miks üürileandja ei peaks üürniku ebameeldiva käitumise korral teiste elanike või tema enda suhtes, lõpetama üürilepingut. Lisaks moraalsetele põhjustele on omanikul ka seadusejärgne kohustus üürniku tekitatud probleeme lahendada ning vastasel juhul on kaaselanikel õigus kutsuda probleeme lahendama politsei. See on eriti tõsine probleem, kui kätkeb endas kriminaalkorras karistatavaid tegusid. Omanikul on õigus ka tagatisraha jätta üürnikule tagastamata ning kahjude korral nõuda nende korvamist.

Halb omanik

Suurimad probleemid mida omanikud põhjustavad:

 • Üüri põhjuseta tõstmine
 • Mitte lepingujärgne väljatõstmine
 • Oma vastutusalasse kuuluvate remonditööde tegemata jätmine
 • Tagatisraha põhjuseta tagasi maksmata jätmine
 • Üürikorterisse või -majja ette teatamata sisenemine

Rendileandjad võivad põhjustada üürnikele samuti tõsiseid probleeme. Pidage meeles, et üürleandjad ei rendi oma kinnisvara heategevusena. Vahel omavad nad tervet maja kuid vahel töötavad nad üürileandjaid ühendavate firmade heaks ning ei hooli karvavõrdki maja ja selle elanike probleemidest. Sellisel juhul on üürnikel õigus pöörduda politsei ning sealt edasi kohtu poole. Kuna kohtukulud on üsnagi kopsakad on selliseid probleeme parem lahendada mitmekesi või kõigi maja elanike abil. Selle kohta, kuidas lahendada keerulisi juriidilisi probleeme üürnike ja omanike vahel, saate infot vastava kvalifikatsiooniga nõustajate käest.

Üürihaidega tegelemine

Üürihaideks nimetatakse tegelasi, kes ostavad kokku halvas korras ja pea olematu väärtusega kinnisvara ning võtavad sinna küllaltki valimatult inimesi üürile. Kuna see sõel pole eriti tihe siis täidavad tavaliselt selliste majade elamispinnad asotsiaalsete elukommetega inimesed ja muud suhteliselt ebasoovitud naabrid. Taoliste majade omanikud ostavad üldjuhul kokku ülihalvas seisukorras maju, lüpsavad neist nii palju raha välja kui võimalik ning kui maja elamiskõlblikuks muutmine liiga kulukaks muutub, viskab üürnikud välja ning lammutab või müüb maja maha. Ajalugu on näidanud, et nende majade üürnikud ei tee üürilepingut ehk tasuvad mustalt. See võtab neilt ka ära võimaluse pöörduda probleemide korral kohtu poole(sest ametlikult nad ei ela seal).

Selliseid kortereid iseloomustab tavaliselt:

 • Kanalisatsiooni vilets seisukord
 • Elektrisüsteemi vead
 • Vilets hügieen
 • Mingil määral ohtlikud elutingimused

Ebameeldivate korteri- ja majaomanikega tegelemisel ei pruugi probleemide lahendamisel rääkimisel erilist tulu olla. Sellistel juhtudel tasub pöörduda kohtu või sotsiaal- ja tervishoiuameti poole. Kui tervishoiuametis leitakse, et omanik on käitunud heade tavade vastaselt, korraldatakse väärteo või kriminaalmenetlus. Enne bürokraatide poole pöördumist soovitame koguda piisavalt tõendeid – pildimaterjali ja videosid ebasobilike elamistingimuste kohta.

Üüriperemehe amet on üks keerulisemaid ning raskemaid ning üürimine võib osutuda vägagi probleemiderohkeks. Heade suhete hoidmine omanikuga on üürniku peamine ülesanne. Ärge alustage esimest kuud oma uues kodus vaenlaste kogumisega. Sellegi poolest pidage meelest, et üürimisel on omad huvid ja vastutused tehingu mõlemal  poolel. Olge veendunud, et tunnete vajalikke seadusi ning mõistate rendilepingu sisu täielikult.

Joomla SEF URLs by Artio

Enimloetud artiklid antud kategoorias

Raviteed

Piparmünt on üks vanemaid kultuurtaimi. Piparmündi kodumaaks peetakse Hiinat. Tänaseks on inglased piparmündi suurimad kultiveerijad ja tarbijad. Ravimtaimeks teevad piparmündi tema eeterlikud õlid, millest...

Loe edasi

Viljapuude hooldus

Õunapuid võib lõigata peaaegu aastaringi. Varakevadel kui suur pakane on möödas ja keskmine õhutemperatuur nullilähedane. Tavaliselt on hea aeg märtsis, aga ka soe veebruar on selleks sobiv. Hilisem...

Loe edasi

Viljapuude hooldus

Viljapuu- ja marjaaias on sitikaid satikaid tegutsemas nii palju, et silme eest läheb kirjuks. Kõike neid ei saa teada tunda, aga kõiki neid saame oma taimedest eemal hoida. Kõige olulisem on taime üldine heaolu...

Loe edasi

Ravimtaimed

Saialill pole mitte ilutaim, vaid ka ravim ja maitsetaim. Pole teada täpselt, kus on tema kodumaa, igal juhul levinud taim Hiinas, Ladina-Ameerikas, Kreekas, Brasiilias, Indias ja loomulikult levinud ammugi üle maailma. Ta avab oma...

Loe edasi

Kõik antud kategooria artiklid

 • Üürimine
  • Halbade üürnike ja omanikega läbisaamine

   Igas ühiskonnas on häid, halbu ja ükskõikseid inimesi. Üürimiskontekstis võib halvemapoolseid inimesi kirjedada ükskõikse suhtumisega omanikena, seadusekuulmatute ja asotsiaalsete eluviisidega üürnikena. Samuti leidub omanikke, kellega ühenduse saamine võib tunduda sama reaalne kui võita loterii peavõit. Kuna inimesi on igasuguseid ning igaühel omamoodi suhtumine teiste vara suhtes, tuleks end enne oma kinnisvara üürile andmist või üürile võtmist kurssi viia seaduste ja reeglitega, millest...

  • Neli asja, millele maja rentimisel tähelepanu pöörata

   Majade üürimisel otsivad üürnikud enamasti kolme omadust: rohkem kui üht tualettruumi, suurt aeda ning garaaži. Tavaline huviline kontrollib ruumid kiirelt üle ning erilist tähelepanu detailidele ei pööra. Kui olete leidnud mõne maja, mis Teile meeldib, kirjutage valmis nimekiri asjadest, mida kontrollida tahate. Pealiskaudse kontrolli puhul ei märka Te tegelikke probleeme ning võite vale otsuse langetada. Küll aga võite kindel olla, et peale kolimist hakkate Te neid vigu märkama. Suurimad...

  • Rendipinna turustamine

   Mitte kasutusel oleva kinnisvara välja üürimine on hea viis teenida regulaarset sissetulekut oma investeerinuglt. Samuti on tegemist hea viisiga, kuidas maksta oma pangalaenu juhul, kui olete kaotanud töö. Kolides odavama üüriga korterisse või majja saate üürnikul lasta maksta pangalaenu eest samal ajal oma investeeringut kaotamata. Eesti töötukassa statistikat vaadates peaks iga kodulaenu omanik hoidma üüriturul kiivalt silma peal juhuks, kui esmaspäeval tööle ilmudes peaks neid ees ootama...

  • Tudengid üürnikena

   Üüriperemehed on tihtipeale tudengeid üürile võttes kõhklevad või ei soovi neid üldsegi mitte oma valdustesse lasta. Selline eelarvamus on kujundatud tavaliselt tudengite potentsiaalsest rahalistest ebakindlustest, pidutsemistest ning võimalikust hoolimatusest võõra vara suhtes, kuna enamikul neist puudub kogemus omanikuvatutusega. Küll aga on kõigist probleemidest võimalik üle saada ning piisava etteteatamisega on võimalik paljusid probleeme ennetada. Rahaliste probleemidega tegelemine Kui...

  • Üürilepingutest

   Alati on soovitav korteriomanikul ja üürnikul sõlmida omavaheline kirjalik kokkulepe, mis võimaldab vaidluste korral kokkuleppeid. Kindlasti tuleks ära märkida ka üürniku poolt tasutavad lisakulutused. Tavaliselt tasub üürileandja korteriühistule makstava remondifondi ja kindlustuse tasud, millest üürnik otsesest kasu ei saa. See võiks kõne alla tulla siis, kui tegemist on väga pikaajalise, näiteks 10-aastase üürilepinguga. Juhul kui üürilepingus nendest juttu ei ole tehtud, siis kohustub...

  • Üürniku leidmise lihtsustamine

   Et esitleda oma üüripinna parimaid külgi kõige tugevamalt ning leidmaks muretuimat üürniku soovitame järgida viit alljärgnevat nõuannet.   1.Hinda oma üüripinda Oma üüritava kinnisvara esialgne hindamine on esimene samm, mida üks üürileandja tegema peab. Käige läbi iga sentimeeter oma kinnistust ja koostage nimekiri kõigest, mis vajab remonti või puhastust. Parimad üürnikud on need, kes hoolivad Teie varast. Kuna esialgsed muljed on suure tähtsusega ning kujundavad selgesti Teie kliendi...

  • Üürnikule reeglite selgitamine

   Üürilise võtmise puhul on rangelt soovituslik kirjutada ette teatud reeglid ning need üürilisele selgeks teha. Need mitte ainult ei kaitse Teie huve vaid ka üürniku omi, vähendades „halle alasid“, millede pinnalt võib tekkida omavahelisi arusaamatusi. 1.Tähtajad ning nendest kinni pidamine Pange paika kuupäev, mil soovite, et üür oleks tasutud ning veenduge, et üürnik oleks sellest teadlik. Soovitame paika panna ka leppetrahvid ja viivised juhuks, kui üürnik ei suvatse õigel ajal ppri tasuda....