Üürilise võtmise puhul on rangelt soovituslik kirjutada ette teatud reeglid ning need üürilisele selgeks teha. Need mitte ainult ei kaitse Teie huve vaid ka üürniku omi, vähendades „halle alasid“, millede pinnalt võib tekkida omavahelisi arusaamatusi.

1. Tähtajad ning nendest kinni pidamine

Pange paika kuupäev, mil soovite, et üür oleks tasutud ning veenduge, et üürnik oleks sellest teadlik. Soovitame paika panna ka leppetrahvid ja viivised juhuks, kui üürnik ei suvatse õigel ajal ppri tasuda. Karistuslik element lisab kohusetunnet ning soodustab üüri õigeaegset maksmist.

2. Sisenemisluba

Leppige kokku millise etteteatamisega on omanikul õigus kinnistule(korterisse või majja) tulla. Etteteatamata sisenemine on seadusega keelatud.

3. Sisutuse nimekiri

Lepingusse kirjutage sisse nimekiri mööblist, kodumasinatest ja muust sellisest. Juhul kui üürnik peaks lepingu katkestama ning hilisemal vaatlusel peaks ilmnema, et kaasa on võetud ka Teie vara, on Teil dokument, mille abil kohtus oma õigust taga nõuda.

4. Prügi

Omanike üheks suurimaks probleemiks on prügivedu ning selle haldamine. Tehke oma üürilistele selgeks, millal prügi veetakse ning kuidas tuleb prügi sorteerida. Kindlasti veenduge, et üürnik teab, kuhu prügi ladustada!

5. Puhtus

Nõrgad hügieeniharjumused ja üleüldine räpasus viib kergesti terviseprobleemideni ja parasiitide tekkeni. Leppige kokku hügieeninõuded, mida üürnik täitma peab ja vajadusel kirjutage lepingusse „suurpuhastuse“ kuupäev ning käige seda kontrollimas.

6. Lemmikloomad

Leppige kokku lemmikloomade tolereerimises. Kui Te ei soovi neid üldse oma korterisse või majja lasta siis tehke see üürnikule selgeks. Probleemide korral on mõistlik kasutada lepingusse kirjutatud omaniku õigust tagatisraha mitte tagastada.

7. Etteteatamine

Kirjutage lepingusse selgesti üürniku lahkumise etteteatamise tähtaeg. Tavaliselt rakendatakse 1 kuu praktikat kuid olenevalt üüri tasumise tihedusest(nädal, kuu, kvartal) on soovitatav seda korrigeerida.

8. Armatuurmööbel

Leppige kokku armatuurmööbli kasutustingimustes. Juhul kui neid on tarvitatud kasutades liigset jõudu ja selle läbi neid kahjustatud, saate kerge vaevaga nõuda parandustööde eest tasumist.

9. Ennistamine

Peale kasutamist peab Teie vara väljanägemine olema täpselt selline nagu üleandmise päeval. Tehke üürnikule teatavaks millised on tema kohustused ning millist suhtumist Teie varasse eeldate.

10. Deposiidi tagastamine

Muretu üürilise puhul ei ole see punkt küll oluline kuid tihtipeale kipuvad õnnetuste läbi purunema küllaltki väärtuslikud asjad ning ka üüri tasumine ei pruugi olla kõige korrapärasem. Sellistes olukordades aitab lepingusse märgitud punkt, mis sätestab deposiidi tagasimaksmise korra ning juhud, mil seda tagasi ei maksta. Veenduge, et olete kõik reeglid oma üürnikule selgeks teinud!

Joomla SEF URLs by Artio

Enimloetud artiklid antud kategoorias

Raviteed

Piparmünt on üks vanemaid kultuurtaimi. Piparmündi kodumaaks peetakse Hiinat. Tänaseks on inglased piparmündi suurimad kultiveerijad ja tarbijad. Ravimtaimeks teevad piparmündi tema eeterlikud õlid, millest...

Loe edasi

Viljapuude hooldus

Õunapuid võib lõigata peaaegu aastaringi. Varakevadel kui suur pakane on möödas ja keskmine õhutemperatuur nullilähedane. Tavaliselt on hea aeg märtsis, aga ka soe veebruar on selleks sobiv. Hilisem...

Loe edasi

Viljapuude hooldus

Viljapuu- ja marjaaias on sitikaid satikaid tegutsemas nii palju, et silme eest läheb kirjuks. Kõike neid ei saa teada tunda, aga kõiki neid saame oma taimedest eemal hoida. Kõige olulisem on taime üldine heaolu...

Loe edasi

Ravimtaimed

Saialill pole mitte ilutaim, vaid ka ravim ja maitsetaim. Pole teada täpselt, kus on tema kodumaa, igal juhul levinud taim Hiinas, Ladina-Ameerikas, Kreekas, Brasiilias, Indias ja loomulikult levinud ammugi üle maailma. Ta avab oma...

Loe edasi

Kõik antud kategooria artiklid

 • Üürimine
  • Halbade üürnike ja omanikega läbisaamine

   Igas ühiskonnas on häid, halbu ja ükskõikseid inimesi. Üürimiskontekstis võib halvemapoolseid inimesi kirjedada ükskõikse suhtumisega omanikena, seadusekuulmatute ja asotsiaalsete eluviisidega üürnikena. Samuti leidub omanikke, kellega ühenduse saamine võib tunduda sama reaalne kui võita loterii peavõit. Kuna inimesi on igasuguseid ning igaühel omamoodi suhtumine teiste vara suhtes, tuleks end enne oma kinnisvara üürile andmist või üürile võtmist kurssi viia seaduste ja reeglitega, millest...

  • Neli asja, millele maja rentimisel tähelepanu pöörata

   Majade üürimisel otsivad üürnikud enamasti kolme omadust: rohkem kui üht tualettruumi, suurt aeda ning garaaži. Tavaline huviline kontrollib ruumid kiirelt üle ning erilist tähelepanu detailidele ei pööra. Kui olete leidnud mõne maja, mis Teile meeldib, kirjutage valmis nimekiri asjadest, mida kontrollida tahate. Pealiskaudse kontrolli puhul ei märka Te tegelikke probleeme ning võite vale otsuse langetada. Küll aga võite kindel olla, et peale kolimist hakkate Te neid vigu märkama. Suurimad...

  • Rendipinna turustamine

   Mitte kasutusel oleva kinnisvara välja üürimine on hea viis teenida regulaarset sissetulekut oma investeerinuglt. Samuti on tegemist hea viisiga, kuidas maksta oma pangalaenu juhul, kui olete kaotanud töö. Kolides odavama üüriga korterisse või majja saate üürnikul lasta maksta pangalaenu eest samal ajal oma investeeringut kaotamata. Eesti töötukassa statistikat vaadates peaks iga kodulaenu omanik hoidma üüriturul kiivalt silma peal juhuks, kui esmaspäeval tööle ilmudes peaks neid ees ootama...

  • Tudengid üürnikena

   Üüriperemehed on tihtipeale tudengeid üürile võttes kõhklevad või ei soovi neid üldsegi mitte oma valdustesse lasta. Selline eelarvamus on kujundatud tavaliselt tudengite potentsiaalsest rahalistest ebakindlustest, pidutsemistest ning võimalikust hoolimatusest võõra vara suhtes, kuna enamikul neist puudub kogemus omanikuvatutusega. Küll aga on kõigist probleemidest võimalik üle saada ning piisava etteteatamisega on võimalik paljusid probleeme ennetada. Rahaliste probleemidega tegelemine Kui...

  • Üürilepingutest

   Alati on soovitav korteriomanikul ja üürnikul sõlmida omavaheline kirjalik kokkulepe, mis võimaldab vaidluste korral kokkuleppeid. Kindlasti tuleks ära märkida ka üürniku poolt tasutavad lisakulutused. Tavaliselt tasub üürileandja korteriühistule makstava remondifondi ja kindlustuse tasud, millest üürnik otsesest kasu ei saa. See võiks kõne alla tulla siis, kui tegemist on väga pikaajalise, näiteks 10-aastase üürilepinguga. Juhul kui üürilepingus nendest juttu ei ole tehtud, siis kohustub...

  • Üürniku leidmise lihtsustamine

   Et esitleda oma üüripinna parimaid külgi kõige tugevamalt ning leidmaks muretuimat üürniku soovitame järgida viit alljärgnevat nõuannet.   1.Hinda oma üüripinda Oma üüritava kinnisvara esialgne hindamine on esimene samm, mida üks üürileandja tegema peab. Käige läbi iga sentimeeter oma kinnistust ja koostage nimekiri kõigest, mis vajab remonti või puhastust. Parimad üürnikud on need, kes hoolivad Teie varast. Kuna esialgsed muljed on suure tähtsusega ning kujundavad selgesti Teie kliendi...

  • Üürnikule reeglite selgitamine

   Üürilise võtmise puhul on rangelt soovituslik kirjutada ette teatud reeglid ning need üürilisele selgeks teha. Need mitte ainult ei kaitse Teie huve vaid ka üürniku omi, vähendades „halle alasid“, millede pinnalt võib tekkida omavahelisi arusaamatusi. 1.Tähtajad ning nendest kinni pidamine Pange paika kuupäev, mil soovite, et üür oleks tasutud ning veenduge, et üürnik oleks sellest teadlik. Soovitame paika panna ka leppetrahvid ja viivised juhuks, kui üürnik ei suvatse õigel ajal ppri tasuda....