Alati on soovitav korteriomanikul ja üürnikul sõlmida omavaheline kirjalik kokkulepe, mis võimaldab vaidluste korral kokkuleppeid. Kindlasti tuleks ära märkida ka üürniku poolt tasutavad lisakulutused.

Tavaliselt tasub üürileandja korteriühistule makstava remondifondi ja kindlustuse tasud, millest üürnik otsesest kasu ei saa.

See võiks kõne alla tulla siis, kui tegemist on väga pikaajalise, näiteks 10-aastase üürilepinguga. Juhul kui üürilepingus nendest juttu ei ole tehtud, siis kohustub seaduse järgi üürileandja neid ise tasuma.

Palju küsitud ja problemaatiline teema on osapoolte õigused ja kohustused. See on ülioluline punkt, mida üürilepingus lahti kirjutada ning, kus siis on kindlaks määratud:

 • kuidas üürnik peab talle välja üüritud korterit hoidma
 • mida tegema, kui korteris peaks juhtuma avariiolukord (soovitavalt lisada kontaktnumbrid)

Tavaliselt peavad üürileandjad elementaarseks, et neil jääb õigus igal ajal korterisse minna ja kontrollida, kas kõik on ikka korras. Sel juhul on see õigus neil olemas, kuid sellest tuleb üürnikule ette teatada vähemalt 24 tundi.

Tihti ette tulnud olukord on ka see, kui üürnik tahab teha remonti üüritavas korteris. Tavaliselt on see üürileandjale ainult rõõmuks, kui üürnik soovib parendada korteri üldist seisukorda.

Selleks võivad olla kergemad remondi- ja viimistlustööd: uued tapeedid, seinavärvid, põrandalihvimine jne.

Sellest tuleb eelnevalt üürileandjale teada anda ning üldjuhul lepivad osapooled kokku tasaarvelduse.

Tagatisraha ehk deposiit võib olla üheks üürileandja tingimuseks. Sel juhul tuleb see märkida ära üürilepingusse ja täpsustada, kui suures osas on seda nõutakse.

Üürilepingu lõpetamisel on on oluline vahe tähtajalise ja tähtajatu üürilepingu vahel.

Seaduse järgi ei saa pooled üürilepingut tähtajalise lepingu puhul ilma mõjuva põhjuseta lõpetada.

Üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, juhul kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Kui üürileping sõlmitakse tähtajatult, siis saab selle lõpetada mõlemapoolselt igal ajal, kuid etteteatamise aeg on kolm kuud.

Üürileping tuleb kirjalikult lõpetada

Üürilepingu lõpetamine või ülesütlemine peab olema kirjalikus vormis, milleks on nn ülesütlemisavaldus, kuhu siis tuleb märkida üüritud objekt, lepingu lõppemise päev ning lepingu lõpe tamise põhjus.

Juhul kui üürnik on teinud üürileandjale ettemaksu, siis on üürileandja kohustatud ettemaksu üürnikule tagastama. Seda juhul kui üürnikul pole võlgu ja korter antakse üle samas seisukorras kui vastuvõtmise päeval.

Üürilepingut saab lõpetada ka varem

mõjuvad põhjused üürilepingu ühepoolseks varasemaks lõpetamiseks

 • üürnikud on hilinenud nii üüritasu maksmisega kui ka kõrvalkulude osas kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval.
 • üürileandjale ei ole tähtaja lõikes makstud tagatist
 • üürnikud teevad oma süülise käitumisega võimatuks teiste isikute kooselu samas elamus
 • üürnikud ei kasuta eluruumi sihtotstarbeliselt, st elamiseks
 • ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta üürileandjaga annavad üürnikud korteri kasutada kolmandatele isikutele.

Tähtajalisel üürilepingul tuleb märkida lõpptähtaeg

punktid, mis peavad olema kirjas üürilepingus

 • Lepingu sõlminud mõlemad osapooled koos vajalike isiku- ja kontaktandmetega. Juhul kui üürijateks on mitu eri inimest, tuleb lepingusse lisada ka teiste kodanike isiku- ja kontaktandmed. Seega kehtivad järgnevad kokkulepitud üürimise tingimused solidaarselt kõikidele osapooltele.
 • Üüritava objekti kirjeldus – aadress, ruutmeetrid, tubade arv jne
 • Tähtajalise üürilepingu korral üürilepingu pikkus.
 • Täpne üürisumma ja selle tasumise kord. Samuti ka edasipidine kuu üüri tasumise kord (soovitavalt ettemaksuna jooksva kuu eest igakuiselt kindlal kuupäeval) ja kuidas tasutakse lisakulude eest (mis kuupäevadel peavad laekumised toimuma).

 

 

Allikas: Uus Maa

Kristina Sõmerik

http://www.uusmaa.ee/kristina-somerik

Joomla SEF URLs by Artio

Enimloetud artiklid antud kategoorias

Raviteed

Piparmünt on üks vanemaid kultuurtaimi. Piparmündi kodumaaks peetakse Hiinat. Tänaseks on inglased piparmündi suurimad kultiveerijad ja tarbijad. Ravimtaimeks teevad piparmündi tema eeterlikud õlid, millest...

Loe edasi

Viljapuude hooldus

Õunapuid võib lõigata peaaegu aastaringi. Varakevadel kui suur pakane on möödas ja keskmine õhutemperatuur nullilähedane. Tavaliselt on hea aeg märtsis, aga ka soe veebruar on selleks sobiv. Hilisem...

Loe edasi

Viljapuude hooldus

Viljapuu- ja marjaaias on sitikaid satikaid tegutsemas nii palju, et silme eest läheb kirjuks. Kõike neid ei saa teada tunda, aga kõiki neid saame oma taimedest eemal hoida. Kõige olulisem on taime üldine heaolu...

Loe edasi

Ravimtaimed

Saialill pole mitte ilutaim, vaid ka ravim ja maitsetaim. Pole teada täpselt, kus on tema kodumaa, igal juhul levinud taim Hiinas, Ladina-Ameerikas, Kreekas, Brasiilias, Indias ja loomulikult levinud ammugi üle maailma. Ta avab oma...

Loe edasi

Kõik antud kategooria artiklid

 • Üürimine
  • Halbade üürnike ja omanikega läbisaamine

   Igas ühiskonnas on häid, halbu ja ükskõikseid inimesi. Üürimiskontekstis võib halvemapoolseid inimesi kirjedada ükskõikse suhtumisega omanikena, seadusekuulmatute ja asotsiaalsete eluviisidega üürnikena. Samuti leidub omanikke, kellega ühenduse saamine võib tunduda sama reaalne kui võita loterii peavõit. Kuna inimesi on igasuguseid ning igaühel omamoodi suhtumine teiste vara suhtes, tuleks end enne oma kinnisvara üürile andmist või üürile võtmist kurssi viia seaduste ja reeglitega, millest...

  • Neli asja, millele maja rentimisel tähelepanu pöörata

   Majade üürimisel otsivad üürnikud enamasti kolme omadust: rohkem kui üht tualettruumi, suurt aeda ning garaaži. Tavaline huviline kontrollib ruumid kiirelt üle ning erilist tähelepanu detailidele ei pööra. Kui olete leidnud mõne maja, mis Teile meeldib, kirjutage valmis nimekiri asjadest, mida kontrollida tahate. Pealiskaudse kontrolli puhul ei märka Te tegelikke probleeme ning võite vale otsuse langetada. Küll aga võite kindel olla, et peale kolimist hakkate Te neid vigu märkama. Suurimad...

  • Rendipinna turustamine

   Mitte kasutusel oleva kinnisvara välja üürimine on hea viis teenida regulaarset sissetulekut oma investeerinuglt. Samuti on tegemist hea viisiga, kuidas maksta oma pangalaenu juhul, kui olete kaotanud töö. Kolides odavama üüriga korterisse või majja saate üürnikul lasta maksta pangalaenu eest samal ajal oma investeeringut kaotamata. Eesti töötukassa statistikat vaadates peaks iga kodulaenu omanik hoidma üüriturul kiivalt silma peal juhuks, kui esmaspäeval tööle ilmudes peaks neid ees ootama...

  • Tudengid üürnikena

   Üüriperemehed on tihtipeale tudengeid üürile võttes kõhklevad või ei soovi neid üldsegi mitte oma valdustesse lasta. Selline eelarvamus on kujundatud tavaliselt tudengite potentsiaalsest rahalistest ebakindlustest, pidutsemistest ning võimalikust hoolimatusest võõra vara suhtes, kuna enamikul neist puudub kogemus omanikuvatutusega. Küll aga on kõigist probleemidest võimalik üle saada ning piisava etteteatamisega on võimalik paljusid probleeme ennetada. Rahaliste probleemidega tegelemine Kui...

  • Üürilepingutest

   Alati on soovitav korteriomanikul ja üürnikul sõlmida omavaheline kirjalik kokkulepe, mis võimaldab vaidluste korral kokkuleppeid. Kindlasti tuleks ära märkida ka üürniku poolt tasutavad lisakulutused. Tavaliselt tasub üürileandja korteriühistule makstava remondifondi ja kindlustuse tasud, millest üürnik otsesest kasu ei saa. See võiks kõne alla tulla siis, kui tegemist on väga pikaajalise, näiteks 10-aastase üürilepinguga. Juhul kui üürilepingus nendest juttu ei ole tehtud, siis kohustub...

  • Üürniku leidmise lihtsustamine

   Et esitleda oma üüripinna parimaid külgi kõige tugevamalt ning leidmaks muretuimat üürniku soovitame järgida viit alljärgnevat nõuannet.   1.Hinda oma üüripinda Oma üüritava kinnisvara esialgne hindamine on esimene samm, mida üks üürileandja tegema peab. Käige läbi iga sentimeeter oma kinnistust ja koostage nimekiri kõigest, mis vajab remonti või puhastust. Parimad üürnikud on need, kes hoolivad Teie varast. Kuna esialgsed muljed on suure tähtsusega ning kujundavad selgesti Teie kliendi...

  • Üürnikule reeglite selgitamine

   Üürilise võtmise puhul on rangelt soovituslik kirjutada ette teatud reeglid ning need üürilisele selgeks teha. Need mitte ainult ei kaitse Teie huve vaid ka üürniku omi, vähendades „halle alasid“, millede pinnalt võib tekkida omavahelisi arusaamatusi. 1.Tähtajad ning nendest kinni pidamine Pange paika kuupäev, mil soovite, et üür oleks tasutud ning veenduge, et üürnik oleks sellest teadlik. Soovitame paika panna ka leppetrahvid ja viivised juhuks, kui üürnik ei suvatse õigel ajal ppri tasuda....