K07082020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Mida näitavad laminaatpõranda klassid

laminaadi_n2idisLaminaatpõranda kasutusklassid 21, 22 ja 23 näitavad katte sobivust eluruumidesse. Kasutusklassid 31, 32 ja 33 näitavad katte sobivust ühiskondlikele pindadele. Suuremale numbrile vastab suurema koormusega põrandapind. Kui laminaatpõranda pakendile on märgitud kasutusklass 23/33, siis sobib kate nii suure koormusega eluruumidesse kui ka suure koormusega ühiskondlikule pinnale.

Mille poolest laminaatpõrandad üksteisest erinevad ja mida arvestada sobiva valikul?

Erinevusi on tegelikult palju. Vastavalt kasutuskohale jagatakse laminaatpõrandaid kodutingimustesse ja üldkasutatavatesse ruumidesse sobivateks. Koju laminaatpõrandat valides peaks arvestama ka ruumi käidavust. Näiteks esiku ja köögi koormus kujuneb tavaliselt suuremaks elu- ja magamistoa omast.

Samas pole laminaatpõranda kulumiskindlus ainuoluline. Vähemalt sama oluline on laudade vaheliste vuukide piisav tõmbetugevus ja veekindlus (et ei tekiks pragusid).

On veel üks oluline erinevus. Laminaatpõrandaid võib pindmise laminaadikihi paksuse ning valmistamise tehnoloogia järgi jagada kaheks: kõrgsurve laminaatpõrand ja nn.”otselamineeritud” põrandad.

“Otselamineeritud” põrandad valmistatakse ühes etapis. Korraga pressitakse omavahel kokku kahest kihist koosnev 0,2mm paksune laminaadikiht, HDF-plaadist vahekiht ning aluskiht.

Kõrgsurve laminaatpõrand valmistatakse kahes etapis. Esmalt pressitakse kõrge temperatuuri ja rõhu all valmis viiest või rohkem kihist koosnev 0,3-0,8mm paksune laminaadikiht. Seejärel liidetakse see surve all HDF-plaadiga ning alumise stabiilsuse tagava kihiga.

Palju on räägitud pöörete arvust, mis iseloomustab laminaatpõranda kvaliteeti. Milline on optimaalne pöörete arv?

On täiesti vale tõmmata võrdusmärki “pöörete arvu” ja laminaatpõranda kvaliteedi vahele! Niinimetatud “pöörete arv” on vaid ühe kindla normi alusel sooritatud testi arvtulemus. Lähiminevikus kasutati seda tihtipeale ainsa laminaatpõranda iseloomustava suurusena. Kuna aga paljudel juhtudel on nii testide läbiviimise protsess kui tulemused kahtluse alla seatud, siis nüüdseks on välja töötatud täiesti uus, peale kulumiskindluse ka teisi omadusi arvestav liigitus. See jagab laminaatpõrandad klassideks vastavalt eeldatavale kasutuskohale. Just vastavalt hilisemale kasutuskohale peakski endale põrandat valima. Laminaatpõranda kvaliteeti ei näita mitte ainult kulumiskindlus, vaid ka rida teisi omadusi.

 

 

Käesolevad nõuanded on avaldatud Lincona põrandakeskuse lahkel loal.