T01192021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Põranda plaatimine - plaatide paigaldamine

plaatimine1. Samm: Kontrolli, et Sul oleks kõik vajalikud materjalid ja tööriistad olemas. Kui oled tööga juba alustanud, siis on puuduoleva tööriista otsimine kõige aeganõudvam.

Kas Sul on olemas vajalik kogus plaate ning kas vuugitäite värv sobib? Ühte tooni plaatide paigaldamisel soovitame plaate võtta erinevatest pakkidest, sest võib juhtuda, et erinevatest partiidest pakkides võib värv erineda ning järsk üleminek hakkab paremini silma kui kerge toonierinevusega ühtlaselt jaotatud plaadid.

2. Samm: Nakkedispersiooni ja niiskustõkke paigaldamine

Kui paigaldate plaate niiskesse ruumi, kus põrandal on pidevalt vesi, siis kasutage veekindlat niiskustõket (hüdroisolatsioon). Selle paigaldamine niisketesse ruumidesse on äärmiselt oluline. Kuivadesse ruumidesse paigaldage nakkedispersioon, mis võtab kinni lahtise tolmu ja võimaldab plaadiliimi paremat naket.

-  Enne kui alustate nakkedispersiooni või hüdroisolatsiooni paigaldamist, lugege hoolikalt tootja kasutusjuhendit.

-  Kandke nakkedispersioon ühtlase kihina põrandale ja laske kuivada. Vajadusel korrake protsessi.

-  Hüdroisolatsiooni paigaldamise kohta saate lugeda hüdroisolatsiooni paigaldamisjuhisest.

-  Kui olete enne dispersiooni põrandale kandmist maha märkinud tööjooned, siis jälgige, et dispersiooni alt jääks need paistma.

-  Kasutage kummikindaid, sest tegemist on nahka kahjustava keemiaga.

3. Samm: Plaatide paigaldamine

-  Aseta plaadid ettevaatlikult oma kohale. Ära nihuta.

-  Kasuta vuugiriste ühtlase vahe tagamiseks. Turul on saada erinevat tüüpi ja suurusega vuugiriste. Enne tööde alustamist tutvu võimalustega.

-  Paigalda plaate ridahaaval ning vajadusel lõika plaate kui oled jõudnud rea lõppu.

-  Plaatide paremaks kinnitumiseks koputa ettevaatlikult plaatidele,  kasutades selles riidega vooderdatud puutükki. Seda tehes jälgi, et korraga saaks kinnitatud kaks või enam plaati. Eelmainitud tööks võib kasutada ka kummihaamrit, ent kuna haamriga töötades on punktkoormus suurem, siis tuleb seda teha äärmise ettevaatusega, et vältida plaadi liigset vajumist.

-  Jätka plaatide paigutamist ja vuugiristide panemist seni, kuni oled plaatidega jõudnud ruumi teise nurka.

-  Kui paigaldate plaate ruumi väljapääsule vastupidises suunas, siis soovitame endale alati jätta „põgenemistee“, et end ruumi  mitte kinni plaatida.

-  Pane tähele: värskelt plaaditud põrandal ei tohi käia. Põrandale võib astuda pärast 24 tunni möödumist.

-  Kasutage kummikindaid, sest plaatimisliim kahjustab nahka.