T01192021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Põranda plaatimine - ettevalmistus

poranda_ettevalmistusPõranda plaatimine on töö, mis algab aluspinna ettevalmistamisest. Öeldakse, et korralik alus teeb töö kordades lihtsamaks ja kiiremaks. Järgnevalt vaatame olemasoleva põranda asendamiseks ning uue põranda paigaldamiseks vajalikke ettevalmistustöid.

Vana plaatpõranda asendamine uuega

Vana plaatpõranda asendamisel uuega on kaks võimalust: uue plaadikihi paigaldamine vanale või vana plaadikihi eemaldamine ning seejärel uue kihi paigaldamine. Vanale kihile paigaldamise korral tuleb arvestada sellega, et põrandapind tõuseb sõltuvalt plaadi paksusest 0,5-1,5 cm. See võib tähendada ebamugava kõrguste vahe tekkimist erinevate ruumide tasapindade vahele ning ukse alumise serva lõikamist.

Vana plaadikihi eemaldamisel tuleb jälgida, et aluspind jääks sile ja konarusteta. Järgnevalt mõned näpunäited:

 1. Vii ruumist kõik asjad, mis võivad tööde tegemisel ette jääda.
 2. Kuivades ruumides ei ole enamasti seinad plaaditud ning põrand on ääristatud põrandaliistuga. Eemaldage põrandaliist ettevaatlikult, kahjustamata seina.
 3. Katke trapid teibiga, et vältida prahi sattumist torustikku.
 4. Eemalda WC pott. Selleks sulge potti suubuv veekraan ja ühenda toru poti küljest lahti, seejärel tühjenda veepaak. Seejärel eemalda potti kinni hoidvate kruvide katted ning keera kruvid välja. Seejärel eemalda wc pott, tõstes seda üles (allapoole suunatud äravoolu korral) või tõmmates seda seinast eemale (tahapoole suunatud äravoolu korral).  Varu ajalehti või rätikuid, et kokku koguda mahaminev vesi.
 5. Kui teil on ruumis valamu vms. kapp, siis sulgege veekraanid ning ühendage lahti veetorud ja kanalisatsioon ning viige kapp ruumist välja.
 1. Olles eemaldanud kõik ettejäävad esemed, saate alustada aluspõranda eemaldamist. Esmalt varu kannatust. Seejärel alusta põranda servast plaatide eemaldamist, kasutades selleks haamrit ja meislit või suruõhuvasarat.  Olles eemaldanud plaadid ja plaadiliimi kogu põranda ulatuses, puhasta ruum lahtisest prahist.
 2. Seejärel saate kontrollida põranda tasasust loodiga. Põrandal ei tohiks olla kõrgemaid ega madalamaid kohti.
 3. Juhul kui on madalamaid kohti, siis täitke need tasandusseguga. Ilma kallete ja trappideta põrandat võib tasandada ka õhukese kihi isetasanduva seguga.
 4. Niisketes ruumides tuleks kogu põrand ning põranda ja seina nurgad katta niiskustõkke võõbaga. Sellest täpsemalt põranda katmine niiskustõkkevõõbaga artiklis.
   

Uue põranda rajamine

Uue põranda rajamise korral on enamasti aluspõrand valatud või rajatud. Levinumad aluspõrandate tüübid on betoonist või puitkarkassil. Käesolevas juhendis käsitleme betoonist aluspõranda ettevalmistamist plaatimistöödeks.

 1. Kontrolli kas aluspõrand on piisavalt tasane. Põrandal ei tohiks olla ebatasasusi.
 2. Ebatasasuste korral tasanda põrand isevalguva tasandusseguga.
 3. Juhul  kui põrandal on ette nähtud kalded ja neid ei ole rajatud, siis tuleks põrandale kalded rajada. Kallete rajamisest loe põranda kallete rajamise artiklit.
 4. Tasandatud põrandale soovitame kanda kuivade ruumide puhul nakkedispersiooni, mis kinnitab lahtise tolmu. Niiskete ruumide korral kandke põrandale niiskustõke. Kuna niiskustõkke tootjaid on palju, siis enne kasutamist tutvuge tootjate kasutusjuhenditega.
 5. Pärast eelnevaid etappe on teie põrand valmis plaatimistöödega alustamiseks.