T01192021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Katkiste keraamiliste plaatide asendamine uuega

Mõnikord võib juhtuda, et põrandale kukub mõni raske ese ning lõhub keraamilise plaadi. Järgnevalt vaatame kuidas asendada purunenud keraamilisi plaate uutega.

Vajaminevad materjalid ja töövahendid:

 • Asendusplaat/plaadid
 • Plaadiliim
 • Vuugitäide
 • Maalriteip
 • Elektritrell koos 5mm betooni puuriga
 • Meisel (erinevad laiused)
 • Haamer
 • Plaatimiskamm
 • Plaatimisristid
 • Vuugilabidas
 • Käsn vuugitäite pesemiseks
 • kaitseprillid ja kindad

Ohutus:

Soovitame kasutada kaitseprille ja kummikindaid. Katkiste plaaditükkide eemaldamisel võivad need sattuda silma ning põhjustada tõsiseid silmakahjustusi. Plaatimisliimi segamisel võivad liimi pritsmed sattuda silma ning põhjustada ärritusi.  Kuna plaadiliimi ja vuugitäite segamisel veega tekib aluseline reaktsioon, siis soovitame lisaks silmadele kaitsta ka nahka.

1. Samm: paigalda katkisele plaadile ristikujuliselt maalriteip nagu näidatud joonisel 1.

katkine_plaat_01

 

 

 

 

 

 

Joonis 1.  

2. Samm: puuri ühtlase vahega augud plaati. Paigaldatud maalriteip aitab vältida puuri libisemist plaadil. Vt. Joonis 2. Kindlasti jälgige puurimise sügavust ning ärge puurige sügavamale kui plaadi paksus.

katkine_plaat 

 

 

 

 

 

Joonis 2.

3. Samm: Järgmiseks eemaldage ettevaatlikult meisli servaga või mõne muu teravaotsalise tööriistaga plaadi ümbruses olev vuugitäide.

Pärast vuugitäite eemaldamist eemaldage katkise plaadi tükid, kasutades selleks haamrit ja meislit. Tööd alustage plaadi keskkohast, liikudes mööda puuritud auke plaadi välisservade suunas. Olles eemaldanud kõik plaadi tükid,  eemaldage täielikult meislit kasutades ka vana plaatimissegu.  Joonis 3. Plaadi ja vana segu eemaldamisel olge ettevaatlik ja püüdke mitte kahjustada ümbritsevaid plaate.

 keraamilise_plaadi_eemaldamine

Joonis 3.

4. samm: Pärast vana segu eemaldamist sobitage uus plaat selle tulevasse asukohta. See annab aimu, kas valitud plaat  sobib ning võimaldab teil hinnata ka plaadi alla paigaldatava vajaliku plaadiliimi kihi paksust.

Olles veendunud plaadi sobivuses, kandke plaatimiskammiga plaadiliim plaadi tagaküljele ning asetage plaat ettevaatlikult oma kohale. Veenduge, et plaat oleks ühes tasapinnas ümbritsevate plaatidega ning vuugivahed oleks ühtlased. Ühtlaste vahede saavutamiseks kasutage plaatimisriste. Vt. Joonis 4.  Plaadikammi puudumisel võib kasutada kammiga sarnanevaid esemeid. Plaatimisriste asendavad edukalt ka paksema papi tükid.

 keraamiline_plaat_plaadiristid

 

 

 

 

 

Joonis 4.

5. samm: Pärast plaadi paigaldamist oodake kuni plaatimisliim kuivab. Selleks võib sõltuvalt tootjast kuluda kuni 24 tundi. Liimi kuivamise järgselt eemaldage vuugiristid ning kandke vuugitäide vuukimislabidaga diagonaalis üle vuukide tõmmates vuugivahedesse. Laske 20-30 minutit tahkuda ning peske üleliigne vuugitäide käsnaga maha. Vajadusel korrake protseduuril 1-2 korda. Vuukimislabida puudumisel võib selle asendada paksema teravaservalise kummitükiga.

Loodame, et jäite enda töö tulemusega rahule.