E03082021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Tolmuimeja korrashoid

  • tolmuimejaKasutamisjuhend on äärmiselt väärtuslik dokument. Kasutage imejat vaid juhendis näidatud viisidel
  • Kasutage vaid käesolevale tolmuimejale ettenähtud tolmukotte
  • Tolmuimeja lõdviku ühendus võib vigastuda eriti siis, kui imejat lükatakse üle selle
  • Märgadelt pindadelt tolmu imemine võib rikkuda teie masina
  • Tolmuimejaga ei tohiks imeda tuletikke, hõõguvat tuhka või sigarette ega teravaid esemeid
  • Keelatud on imeda kergesti süttivaid vedelikke nagu näiteks bensiin väi puhastus muid puhastusaineid
  • Tolmuimeja ei sobi õues kasutamiseks!