N11262020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Üürnikule reeglite selgitamine

Üürilise võtmise puhul on rangelt soovituslik kirjutada ette teatud reeglid ning need üürilisele selgeks teha. Need mitte ainult ei kaitse Teie huve vaid ka üürniku omi, vähendades „halle alasid“, millede pinnalt võib tekkida omavahelisi arusaamatusi.

1. Tähtajad ning nendest kinni pidamine

Pange paika kuupäev, mil soovite, et üür oleks tasutud ning veenduge, et üürnik oleks sellest teadlik. Soovitame paika panna ka leppetrahvid ja viivised juhuks, kui üürnik ei suvatse õigel ajal ppri tasuda. Karistuslik element lisab kohusetunnet ning soodustab üüri õigeaegset maksmist.

2. Sisenemisluba

Leppige kokku millise etteteatamisega on omanikul õigus kinnistule(korterisse või majja) tulla. Etteteatamata sisenemine on seadusega keelatud.

3. Sisutuse nimekiri

Lepingusse kirjutage sisse nimekiri mööblist, kodumasinatest ja muust sellisest. Juhul kui üürnik peaks lepingu katkestama ning hilisemal vaatlusel peaks ilmnema, et kaasa on võetud ka Teie vara, on Teil dokument, mille abil kohtus oma õigust taga nõuda.

4. Prügi

Omanike üheks suurimaks probleemiks on prügivedu ning selle haldamine. Tehke oma üürilistele selgeks, millal prügi veetakse ning kuidas tuleb prügi sorteerida. Kindlasti veenduge, et üürnik teab, kuhu prügi ladustada!

5. Puhtus

Nõrgad hügieeniharjumused ja üleüldine räpasus viib kergesti terviseprobleemideni ja parasiitide tekkeni. Leppige kokku hügieeninõuded, mida üürnik täitma peab ja vajadusel kirjutage lepingusse „suurpuhastuse“ kuupäev ning käige seda kontrollimas.

6. Lemmikloomad

Leppige kokku lemmikloomade tolereerimises. Kui Te ei soovi neid üldse oma korterisse või majja lasta siis tehke see üürnikule selgeks. Probleemide korral on mõistlik kasutada lepingusse kirjutatud omaniku õigust tagatisraha mitte tagastada.

7. Etteteatamine

Kirjutage lepingusse selgesti üürniku lahkumise etteteatamise tähtaeg. Tavaliselt rakendatakse 1 kuu praktikat kuid olenevalt üüri tasumise tihedusest(nädal, kuu, kvartal) on soovitatav seda korrigeerida.

8. Armatuurmööbel

Leppige kokku armatuurmööbli kasutustingimustes. Juhul kui neid on tarvitatud kasutades liigset jõudu ja selle läbi neid kahjustatud, saate kerge vaevaga nõuda parandustööde eest tasumist.

9. Ennistamine

Peale kasutamist peab Teie vara väljanägemine olema täpselt selline nagu üleandmise päeval. Tehke üürnikule teatavaks millised on tema kohustused ning millist suhtumist Teie varasse eeldate.

10. Deposiidi tagastamine

Muretu üürilise puhul ei ole see punkt küll oluline kuid tihtipeale kipuvad õnnetuste läbi purunema küllaltki väärtuslikud asjad ning ka üüri tasumine ei pruugi olla kõige korrapärasem. Sellistes olukordades aitab lepingusse märgitud punkt, mis sätestab deposiidi tagasimaksmise korra ning juhud, mil seda tagasi ei maksta. Veenduge, et olete kõik reeglid oma üürnikule selgeks teinud!